Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-01-2021 - Thị trường phục hồi sau phiên giảm kỷ lục - CPI - HSG, DHC, ACV, AST, BVH, CII, CTR, DCM, DIG, GMD, GVR, KDH, MSN, MWG, PVD, PVS, PVT, REE, VEA, VHM, VNM, VRE

Quan điểm kỹ thuật: Phiên hồi phục của thị trường chưa làm thay đổi các tín hiệu kỹ thuật trước đó của các chỉ số. Cụ thể, tín hiệu Tiêu cực ngắn hạn vẫn duy trì trong khi tín hiệu Trung hạn của VN-Index, VN30 vẫn giữ ở mức Trung tính còn của các chỉ số còn lại vẫn giữ trạng thái Tích cực.