Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-8-2013 - VNI giảm 12 điểm, thanh khoản tăng gấp đôi – Cập nhật DPM, PNJ - CTG cổ tức tiền mặt và phát hành thêm

Quan điểm kỹ thuật: Chỉ số VN-Index giảm mạnh về vùng hỗ trợ trung hạn 466 – 470 điểm và xuất hiện các trạng thái quá bán ở hầu hết các chỉ báo xung lượng ngắn hạn cho nên chúng tôi vẫn kỳ vọng về nhịp hồi trong 2 phiên cuối tuần, nhưng vùng 485 điểm của chỉ số VN-Index có thể được xem là vùng kháng cự mạnh cho nên chúng tôi đánh giá việc bắt đáy ở vùng giá này có độ rủi ro T+3 rất lớn và chỉ thích hợp cho các nhà đầu tư lướt trên cổ phiếu sẵn có.