Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-12-2012 - Kết thúc năm 2012 trong hy vọng

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường có thể sẽ có nhịp điều chỉnh sau hàng loạt các phiên tăng liên tiếp, đặc biệt chỉ số HNX-Index vẫn có thể chịu áp lực điều chỉnh mạnh do đối mặt với ngưỡng kháng cự của đường trung bình 100 ngày. Do đó, các nhà đầu tư tiếp tục quan sát thị trường và chờ đợi điểm mua trong nhịp điều chỉnh vào tuần sau, chúng tôi kỳ vọng nhịp điều chỉnh này có thể sẽ diễn ra hết tuần sau, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Penny bên sàn HNX.