Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-11-2016 - Thị trường giảm mạnh khi khối ngoại kéo dài đà bán ròng - CPI - Sabeco, VNM

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số đều chuyển sang Tiêu cực, cho thấy dù lực bán không mạnh, nhưng có vẻ như quán tính giảm điểm của thị trường vẫn còn và nhóm vốn hóa lớn vẫn sẽ là tác nhân. Chỉ số VNMidcap và VNSmallcap đều đã chạm ngưỡng hỗ trợ mạnh của đường MA200 và được hỗ trợ bởi lực cầu tại đây. Trong khi đó, VN30 thì đang tiến khá gần ngưỡng hỗ trợ tương ứng tại 620 điểm.