Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-11-2013 - VNI mất điểm do các mã lớn – Ước tính cán cân thương mại tháng 11 của TCTK – Sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ cải thiện

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tiếp tục duy trì đà giảm trong phiên ngày mai, đặc biệt nhóm cổ phiếu Smallcaps có thể đảo chiều giảm sau hai phiên hồi phục nhẹ vừa qua. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy dấu hiệu phân kỳ giảm đều xuất hiện ở hầu hết các chỉ báo của hai chỉ số cho nên khả năng đà tăng ngắn hạn có thể chững lại và bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy. Vùng hỗ trợ gần nhất của hai chỉ số là 502 của chỉ số VN-Index và 63.5 của chỉ số HNX-Index.