Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-10-2013 - VNI mất mốc 500 điểm - Tăng trưởng tín dụng - Cán cân thương mại 10 tháng đầu năm - KQLN Quý 3 GAS, LSS

Quan điểm kỹ thuật: Nhìn chung, tín hiệu phiên giao dịch hôm nay là tiêu cực và tâm lý thận trọng sẽ diễn ra trong phiên kế tiếp, chúng tôi cho rằng hai chỉ số sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 492 của chỉ số VN-Index và 61.4 của chỉ số HNX-Index trong phiên kế tiếp. Theo phân tích lớp cổ phiếu, chúng tôi nhận thấy thị trường khó có thể xuyên thủng các mức hỗ trợ mạnh này cho nên các nhận đầu tư vẫn nên duy trì vị thế nắm giữ với tỷ lệ cổ phiếu cao.