Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-09-2015 - Thị trường giao dịch thận trọng - VSH, KDH

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng trạng thái giảm giá chưa có dấu hiệu gia tăng và hai chỉ số chủ yếu vẫn đang trong xu hướng tích lũy trong biên độ hẹp. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn, chúng tôi đánh giá lực cầu bắt đáy có thể sẽ gia tăng tại mức hỗ trợ 562 của chỉ số VN-Index và 77.5 của chỉ số HNX-Index.