Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-07-2014 - Thị trường giảm điểm do nhà đầu tư không lạc quan về KQLN - VNM tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 - PVT: KQLN sáu tháng đầu năm 2014

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể xuất hiện các nhịp hồi phục trong phiên giao dịch ngày mai, nhưng chúng tôi chỉ đánh giá đây là nhịp hồi phục kỹ thuật khi các chỉ báo xung lược giảm mạnh về gần vùng quá bán.