Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-07-2011 Thị trường phân hóa với các kết quả kinh doanh được công bố – Cập nhật DHG và NTL.

Thanh khoản tiếp tục được hỗ trợ mạnh bởi các giao dịch thỏa thuận. Hai sàn đóng cửa trái chiều trong khi nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng mạnh với giá trị cao nhất kể từ tuần trước.