Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-06-2019 - Thị trường phục hồi, với sự dẫn dắt từ VHM, VCB và HPG - GDP, Xuất khẩu, CCI, CPI - KBC, REE, PVS

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Tiêu cực đối với VN-Index và HNX-Index với kháng cự phía trên lần lượt tại 953-955 điểm và 104 điểm. Trong khi đó, VN30 tạm cải thiện tín hiệu lên Trung tính với kháng cự MA20 tại 867 điểm và hỗ trợ MA10 tại 861 điểm. Dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường có thể duy trì quán tính tăng điểm để VN-Index kiểm định vùng kháng cự 953-955 điểm. Sự rung lắc, giằng co có thể xuất hiện tại đây để kiểm định lực mua/bán của thị trường.