Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-06-2013 - Thị trường thận trọng – Chênh lệch giá vàng tăng – Nhập siêu giảm – Ngày đầu giao dich của PSD

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng nhịp hồi có thể kết thúc và thị trường có thể quay trở lại nhịp giảm trong tuần tới. Hai chỉ số có thể kiểm tra lại các mức đáy cũ trong tuần tới. Nếu giữ vững được các mức hỗ trợ 466 của chỉ số VN-Index và 61.0 của chỉ số HNX-Index thì khả năng mô hình phân kỳ tăng giá 3 đáy có thể được xác nhận.