Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-04-2021 - Thị trường có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp - VPB, DRC, KDH, NT2, PVS, SAB, VGC, CII, CTD, DCM, GAS, PVT, QNS, TLG, VHM, VRE

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN30 tạm được cải thiện lên mức Tích cực với hỗ trợ MA10 tại 1290 điểm có thể tiếp tục bị thử thách. Trong khi đó, tín hiệu của cả chỉ số còn lại, bao gồm VN-Index, VNMidcap, VNSmallcap và HNX-Index vẫn ở mức Tiêu cực. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường sẽ có sự củng cố trở lại trong phiên sáng. Theo đó, chỉ số có tín hiệu tốt nhất là VN30 sẽ giảm để kiểm định lại đường MA10 tại 1290 điểm và xuất hiện sự giằng co tại đây.