Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-04-2016 - Công bố của Fed không hỗ trợ đáng kể thị trường Việt Nam - CTG, MBB, PVS, FPT

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và hướng về mức hỗ trợ ngắn hạn 580 của chỉ số VN-Index và 79.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi đánh giá áp lực bán sẽ tiếp tục có chiều hướng gia tăng trong vài phiên tới và mức độ bi quan của nhà đầu tư sẽ tiếp tục gia tăng cho nên việc mua mới sẽ có rủi ro rất cao.