Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28 -02-2012 - Thị trường giảm điểm với thanh khoản đột biến

Đột biến về thanh khoản trong tháng hai – Không khí giao dịch vào những ngày cuối tháng Hai ngày càng sôi nổi hơn trước khi hoàn thành một tháng giao dịch tích cực nữa cho năm 2012. Thanh khoản trên cả hai sàn liên tục tăng từ đầu tháng đến nay và đã bứt phá mạnh vào hôm nay, đặc biệt là về khối lượng giao dịch dù chỉ số có phiên điều chỉnh. Khối lượng giao dịch trên HNX đạt mức kỷ lục trong lịch sử với 135,7 triệu cổ phiếu được giao dịch trong khi giá trị vượt trên 1.000 tỷ đồng lần thứ ba kể t