Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-01-2016 - Chốt lời các mã vốn hóa lớn ảnh hưởng đến TT chung - MWG, NT2

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ còn xuất hiện nhịp rung lắc và đánh giá cao hai chỉ số có thể sẽ vượt được mức 545 của chỉ số VN-Index và 76.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi đánh giá hai chỉ số chỉ xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp, đặc biệt các tín hiệu đảo chiều vẫn chưa xuất hiện cho nên các nhà đầu tư chưa nên bán ra ở các nhịp giảm điểm.