Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-01-2015 - Thị trường phục hồi - Giá điện có khả năng tăng 9,5% - Chỉ số SXCN - Tổng mức bán lẻ - DRC - CVT

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể duy trì đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp và hai chỉ số có thể sẽ liên tục xuất hiện các nhịp rung lắc khi hệ thống chỉ báo trạng thái xu hướng đang có dấu hiệu suy yếu. Đồng thời, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng với xu hướng hiện tại cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi ở các mức giá cao.