Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-11-2015 - Bán mạnh trên sàn HSX với các mã vốn hóa lớn giảm - PLC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên giao dịch đầu tuần và mức rủi ro ngắn hạn của nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps có chiều hướng gia tăng. Đồng thời, chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro ngắn hạn của toàn thị trường đã có chiều hướng gia tăng và sẽ dễ xuất hiện các nhịp bulltraps trong ngắn hạn cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế giải ngân ở vùng giá hiện tại.