Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-11-2013 - Thị trường đóng cửa trái chiều - FDI 11 tháng - DXG phát hành cổ phiếu mới - Cập nhật REE

Quan điểm kỹ thuật: Hai chỉ số đã đạt mức mục tiêu ngắn hạn của chúng tôi là 513 của chỉ số VN-Index và 65.0 của chỉ số HNX-Index trong phiên hôm nay và chúng tôi tiếp tục đánh giá đây là giai đoạn hình thành đỉnh ngắn hạn của hai chỉ số (hình thành đỉnh bằng tại mức mục tiêu 513 của chỉ số VN-Index).