Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-10-2015 - GDTT các mã trung bình giúp thanh khoản tăng mạnh - BID - EIB

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ quay lại đà tăng và kiểm định các vùng kháng cự 610 – 615 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo dòng tiền và chỉ báo tâm lý, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn có chiều hướng gia tăng và dòng tiền có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế mua đuổi ở nhịp tăng mạnh.