Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-06-2019 - VN-Index giảm mạnh 1,7%

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 đã chuyển xuống mức Tiêu cực để đồng pha với tín hiệu hiện tại của HNX-Index, VNMidcap và VNSmallcap. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của VN-Index cũng đã chuyển xuống mức Tiêu cực sau động thái đóng cửa dưới đường MA200 ngày. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của VN-Index, VN30 là vùng đáy cũ tại 940 điểm và 850 điểm.