Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-06-2018 - Thị trường giảm điểm do VHM và nhóm ngân hàng - POW

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn và trung hạn của tất cả các chỉ số đều trở về mức Tiêu cực. Chỉ số VN30 có vẻ như đã phá vỡ kênh sideways với mẫu hình tam giác cân (triangle) và sẽ tạp áp lực giảm lên VN-Index. Trước mắt VN-Index là hai ngưỡng hỗ trợ quan trọng có thể sẽ được kiểm định trong những phiên tới. Đó là ngưỡng hỗ trợ MA250 tại 940 điểm trên đồ thị ngày (daily) và mốc 960 điểm trên đồ thị tuần (weekly).