Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-06-2011 Cổ phiếu Vinamilk một lần nữa nhanh chóng được đón nhận - GDP 6 tháng đầu năm tăng trưởng chậm so với năm ngoái – Ghi nhận từ ĐHCĐ công ty Minh Phú

Đúng như kế hoạch đề ra, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Vinamilk được mở rộng trong hôm nay, tuy nhiên, số lượng cổ phiếu có thể giao dịch trong sáng nay chỉ đạt 6,5 triệu cổ phiếu chứ không phải 6,98 triệu cổ phiếu như HOSE và các trang web của VSD ...