Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-04-2018 - Các mã tài chính phục hồi, giúp thị trường lấy lại sắc xanh - FRT, POW, MWG, DQC, NLG, QNS, REE, TCM, GAS, HCM, PC1, VCB

Chỉ số VNI đã giảm mạnh 1,2% trong phiên sáng nhưng phục hồi trỏ lại trong phiên chiều, chốt phiên tăng 0,5% trong một phiên giao dịch đầy biến động. Tính chung cả tuần, chỉ số giảm 6,2%, tuần giảm điểm mạnh nhất từ đầu tháng 2 đến nay và là tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong tháng 4, thị trường đã giảm mạnh 10,6%, tháng giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 05/2011 nhưng tính chung từ đầu năm đến nay, chỉ số vẫn tăng 6,7%. Các mã ngân hàng và môi giới chứng khoán dẫn đà tăng. VCB (+