Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-04-2016 - VNI giảm phiên thứ hai trong ba phiên gần nhất - PPC, VFG, HBC, GAS

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và hướng về các mức hỗ trợ gần nhất là 580 của chỉ số VN-Index và 79.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, các yếu tố rủi ro có chiều hướng gia tăng và chỉ báo tâm lý có xu hướng tiêu cực cho thấy tâm lý nhà đầu tư sẽ yếu và bước vào giai đoạn bi quan.