Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-03-2015 - Thị trường tiếp tục xu hướng giảm điểm của tuần này - REE, DRC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng áp lực giảm giá trong tuần giao dịch tới có thể sẽ suy yếu khi các chỉ báo trạng thái xu hướng đã có dấu hiệu suy yếu hơn so với các phiên giao dịch trước. Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn đồng loạt giảm về vùng quá bán, nghĩa là mức giá của các cổ phiếu đã ở mức khá hấp dẫn trong ngắn hạn.