Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-03-2014 - Thị trường đóng cửa trái chiều – FDI – Cảng Hải Phòng IPO vào tháng năm

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng áp lực bán có thể suy yếu trong các phiên tới khi hệ thống chỉ báo xung lượng của chúng tôi đã về vùng quá bán (Biểu đồ chỉ số VN-Index trong Bản tin PTKT). Đồng thời, các mô hình giá cũng cảnh báo nhịp đảo chiều trên hai chỉ số cho nên lực cầu bắt đáy có thể xuất hiện dần trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, nhóm chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì đà tăng ngắn hạn cho nên chúng tôi đánh giá đây là nhịp củng cố cho xu hướng tăng ngắn hạn.