Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-02-2012 - Thị trường hồi phục về mức cao trong tháng 9/2011

Tâm lý hứng phấn với khả năng giảm lãi suất Bất kể diễn biến trái chiều trên thị trường thế giới, tâm lý trong nước vẫn được hỗ trợ bởi niềm tin vào khả năng giảm lãi suất sẽ sớm trở thành hiện thực. Thị trường trở lại các ngưỡng cao với nhu cầu ngày càng tăng khi những nhà đầu tư đang thận trọng quan sát bị thu hút tham gia thị trường.