Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-01-2016 - Thị trường tăng nhẹ trên diện rộng, với CP dầu khí diễn biến tích cực

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà tăng và hai chỉ số có thể sẽ vượt được mức 545 của chỉ số VN-Index và 76.5 của chỉ số HNX-Index trong phiên 28/01/2016. Đồng thời, hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên, nhưng chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho nên các nhịp rung lắc được xem là cơ hội để mua ở vùng giá thấp.