Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-01-2014 - Chốt lời tại các mã lớn , VNI giảm điểm - VNM: KQLN chưa hợp nhất Quý 4/2013 và Nghị quyết HĐQT về cổ tức

Chốt lời tại các mã lớn, VNI giảm điểm. Hoạt động chốt lời tiếp tục diễn ra đối với các mã giá trị vốn hóa lớn như GAS (-2,5%), MSN (-2,1%), HPG (-1,7%), DPM (-1,7%) và VCB (-1,4%), khiến chỉ số VNI giảm 3,7 điểm (-0,66%). Trong khi đó, các mã giá trị vốn hóa nhỏ và vừa diễn biến tích cực ở một số ngành như tiện ích (REE +2,1%, VSH +1,2%, CNG +5,7%, PGS +4,1%), và cơ sở hạ tầng (VSC+3,1%, FCN +6,9%).