Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-8-2013 - Phiên chiều tăng trở lại – CPI tháng tám – Cập nhật CSM – Ngày đăng ký cuối cổ tức HPG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể có nhịp hồi trong vài phiên tới và nhịp hồi có thể duy trì trong 2 – 3 phiên. Nhìn chung, hiện tượng dò đáy vẫn còn yếu khi hầu hết giá cổ phiếu đang giao dịch ở vùng quá bán cho nên xu hướng ngắn hạn vẫn còn rất rủi ro. Chỉ báo tâm lý vẫn ở mức thận trọng cho nên dòng tiền khó có thể bị lôi kéo trở lại. Do đó, các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi trong 2 – 3 phiên tới để hạ tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt nên đưa tỷ lệ margin về mức thấp.