Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-11-2012 - Cổ phiếu blue-chip giao dịch thấp, ACB trả cổ tức

Quan điểm kỹ thuật: Thị trường giảm điểm với thanh khoản vẫn thấp. Các mức hỗ trợ bị phá vỡ: chỉ số VNI xuống dưới ngưỡng 379 điểm và chỉ số HNI giao dịch dưới ngưỡng 51,2 điểm. Dường như bên bán đã mất kiên nhẫn và chấp nhận bán mức giá thấp hơn. Cả hai chỉ số đều xuất hiện các mẫu hình nến tiêu cực.