Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-09-2013 - VNI mất điểm khi GAS giảm – Doanh thu từ bánh Trung thu của KDC – Cập nhật LSS

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số vẫn còn nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên ngày mai, đặc biệt chỉ số VN-Index có thể biến động quanh vùng giá 485 và khó có thể giảm sâu dưới mức hỗ trợ mạnh 480. Dòng tiền tiếp tục tăng mạnh và độ rộng thị trường gia tăng ở các mức cao mới chính là nhân tố tích cực tác động đến xu hướng ngắn hạn hiện tại, mặc dù hai chỉ số đang giao dịch tại vùng quá mua ngắn hạn của nhóm chỉ báo xung lượng.