Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-08-2020 - Chỉ số VN-Index giảm nhẹ, kết thúc chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp - GVR, PNJ, PVD

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn của tất cả các chỉ số đều đang duy trì ở mức Tích cực. Tuy nhiên, việc VN-Index, VN30 chưa xuất hiện phiên break-out rõ ràng qua đường MA200 ngày tại 872 điểm và 809 điểm vẫn khiến tín hiệu tích cực trung hạn của hai chỉ số này chưa thực sự bền vững.