Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-07-2011 Thị trường tiếp tục đi ngang với thanh khoản hai sàn vẫn ở mức thấp – HPG công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đạt 55% kế hoạch lợi nhuận năm 2011 của Công ty

Xu hướng đi ngang tiếp tục làm chủ thị trường với biên độ giao dịch hẹp và thanh khoản giảm dần.