Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-06-2012 - Thị trường giảm điểm trong lo ngại về triển vọng lợi nhuận quý 2

Triển vọng lợi nhuận Quý 2 khiến thị trường bi quan. Thiếu những số liệu vĩ mô ấn tượng, thị trường cổ phiếu Việt Nam mất điểm phiên thứ tư liên tiếp. Các nhà đầu tư ngày càng bàn luận nhiều hơn về lợi nhuận quý 2 với lo ngại kinh tế trì trệ, tổng cầu thấp và chi phí vốn cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận các doanh nghiệp.