Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-05-2016 - VN-Index giảm 1,2%, các mã blue-chip dẫn dắt đà giảm điểm - CII

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong vài phiến tới. Đồng thời, chúng tôi đánh giá dòng tiền sẽ tiếp tục có sự phân hóa rõ nét và chủ yếu tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu dầu khí, Midcaps và Smallcaps cho nên chúng tôi nhận thấy các nhà đầu tư vẫn còn cơ hội tìm kiếm lợi nhuận và hạn chế bắt đáy vào nhóm cổ phiếu Largecaps trong thời điểm này.