Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-04-2011 SJS Cập nhật - Thị trường giảm trong khi thanh khoản tăng

Bình luận thị trường: VNIndex mất điểm trong phiên giao dịch do một phần nhà đầu tư vẫn đang thận trọng và thị trường vĩ mô vẫn chưa tiến triển tốt trong sự quản lý tiền tệ chặt chẽ của nhà nước.