Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-03-2015 - Áp lực bán từ khối ngoại kéo VNI giảm điểm – GDP - Vietjet Air - Nam Á và Eximbank - PVD

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên giao dịch ngày mai. Điểm tích cực là lực cầu có dấu hiệu gia tăng khi hai chỉ số tiến về gần các mức hỗ trợ trung hạn 555 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index. Tuy nhiên, cường độ giảm giá vẫn có xu hướng gia tăng cho nên hai chỉ số chỉ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật và chưa thể xác định xu hướng tăng.