Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-01-2021 - Chỉ số VN-Index giảm mạnh 2,6% - CII, ACB, BWE

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index tạm thời chuyển xuống mức Tiêu cực với kháng cự MA20 tại 1150 điểm có thể được kiểm định lại. Tín hiệu của HNX-Index, VNSmallcap cũng chuyển xuống Trung tính, tương đồng với tín hiệu của VN30 trong khi VNMidcap là chỉ số duy nhất vẫn duy trì Tín hiệu Tích cực.