Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-12-2018 - Thị trường tiếp tục giảm với ảnh hưởng của nhóm năng lượng, ngân hàng - PLX

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn và trung hạn của các chỉ số VN-Index, VN30 và HNX-Index vẫn duy trì trạng thái Tiêu cực, nhưng việc hình thành mẫu nến cảnh báo đảo chiều Hammer cho thấy lực cầu giá thấp đã phản ứng khá tốt với các ngưỡng hỗ trợ trung hạn của các chỉ số này. Ngưỡng kháng cự MA5 của VN-Index, VN30 và HNX-Index hiện đang lần lượt nằm tại 908 điểm, 870 điểm và 103,5 điểm.