Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-11-2013 - Nhà đầu tư bán do lo ngại rủi ro T+3 – CPI tháng mười một – Cập nhật DRC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số đang trong qua trình tạo đỉnh ngắn hạn và có hiện tượng phân phối nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps tăng nóng. Điểm tiêu cực nhất là khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh và độ rộng thị trường thu hẹp trong phiên tăng điểm cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng ở vùng giá này khi mức tăng điểm hai chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.