Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-10-2018 - Thị trường tiếp tục giảm điểm, dù đã phục hồi sau khi giảm mạnh đầu phiên

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tiêu cực đối với tất cả các chỉ số chứng khoán. Điều này cho thấy, mặc dù lực cầu đang phản ứng tốt với các ngưỡng hỗ trợ đáy tháng 7, nhưng thị trường sẽ phải cần thêm các nỗ lực để có thể hình thành vùng đáy.