Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-07-2017 - Thị trường phục hồi, dẫn dắt bởi các mã ngân hàng - DPM, VNM, NLG, MBB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tiêu cực đối với các chỉ số. Ngưỡng kháng cự của VN-Index đang nằm tại vùng 770-772 điểm còn của HNX-Index đang nằm tại 99 điểm. Trong khi đó, tín hiệu kỹ thuật Trung hạn của VN30 vẫn đang duy trì ở trạng thái Trung tính với đường kháng cự MA50 tại vùng 740 điểm đang được kiểm định lại. Dự báo, thị trường có thể tiếp tục đà hồi phục vào ngày mai để các chỉ số kiểm định các vùng kháng cự phía trên.