Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-07-2014 - Độ rộng thị trường thu hẹp do thiếu vắng tin KQLN Quý 2 - Dự án Samsung Display trị giá 1 tỷ USD đẩy vốn FDI đăng ký tăng mạnh

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng trong các phiên đầu tuần tới, điểm rủi ro mà chúng tôi đánh giá có thể thị trường sẽ không đơn thuần điều chỉnh nhẹ mà có thể là giai đoạn giảm do đồ thị giá xuất hiện các tín hiệu cảnh báo đảo chiều và hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi cảnh báo điểm bán ở nhiều cổ phiếu trên cả hai sàn.