Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-06-2020 - Thị trường giảm trong phiên thứ ba liên tiếp - GAS, HSG, NVL, PTB, HPG, PVT

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn tại các chỉ số không có sự thay đổi so với phiên trước đó. Cụ thể, tín hiệu của VN-Index, VN30 và HNX-Index duy trì ở mức Tiêu cực trong khi tín hiệu của VNMidcap và VNSmallcap vẫn duy trì ở mức Tích cực nhưng với một dấu hiệu suy yếu chưa được xóa bỏ.