Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-06-2013 - Giải chấp – Tăng trưởng GDP chỉ đạt 4,9% trong 6T đầu năm – VNM hấp dẫn – CSM trả cổ tức 2012

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng áp lực giảm giá có thể tiếp diễn trong đầu phiên ngày mai vì áp lực cung cổ phiếu lớn và hoạt động giải chấp cho nên chỉ số VN-Index có thể kiểm tra vùng hỗ trợ 455 – 460. Đồng thời, áp lực giảm diễn ra nhanh và nhóm chỉ báo xung lượng của chỉ số VN-Index giảm mạnh về vùng quá bán cho nên chúng tôi cho rằng thị trường có thể có nhịp hồi ngắn về vùng giá 490 – 500 của chỉ số VN-Index và 63.5 của chỉ số HNX-Index.