Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-06-2012 - Số liệu vĩ mô làm các nhà đầu tư thất vọng

Thị trường giảm do kiều hối thấp đi, CPI âm và nhập siêu tăng. Nhiều mã cổ phiếu chuyển sang sắc đỏ trong suốt một phiên giao dịch đầy biến động vào thứ Hai trước 1 loạt thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô. Lượng kiều hối đổ về TP. HCM trong vòng sáu tháng đầu năm giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1,9 tỷ USD, gây lo ngại về cán cân thanh toán.