Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-03-2019 - Thị trường giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại triển vọng tăng trưởng toàn cầu - DPM, VCB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật duy trì ở mức Tiêu cực đối với tất cả các chỉ số, ngoại trừ VNSmall cap đang có tín hiệu Trung tính. Trong khi đó, HNX-Index đã có sự thay đổi tín hiệu kỹ thuật Trung hạn từ Tích cực xuống Trung tính, tương tự như tín hiệu của VN30. Những VN-Index, VNMidcap và VNSmallcap tạm thời vẫn nằm trong “Bull market”. Dự báo trong phiên ngày mai, các ngưỡng hỗ trợ mạnh có thể giúp thị trường xuất hiện một phiên phục hồi để kiểm định lại các khu cực kháng cự 985-990