Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-02-2013 - Thị trường đi lên nhưng nhà đầu tư vẫn thận trọng

Quan điểm kỹ thuật: Sự thận trọng vẫn thể hiện rõ nét trong phiên hôm nay khi lực cầu vẫn chủ yếu tập trung tại vùng giá thấp. Đà giảm của các chỉ báo xung lượng ngắn hạn có dấu hiệu chững lại cho thấy lực bán giá thấp đã suy yếu. Tuy nhiên, dãi Bollinger Bands co thắt cho thấy cả hai chỉ số đang trong trạng thái tích lũy và cân bằng sau phiên bị bán mạnh trong ngày 21/02/2013.