Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-08-2018 - Thị trường đi ngang - DQC, MWG, SAB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số vẫn duy trì ở mức Tích cực, mặc dù xu hướng đầu cơ đang có sự thay đổi. Với việc vượt qua ngoài dải Bollinger, nhiều khả năng HNX-Index và VNSmallcap sẽ diễn biến tốt hơn các chỉ số còn lại trong tuần tới với các mục tiêu lần lượt tại 115 điểm và 1035 điểm. Chỉ số VNMidcap nếu vượt qua mốc 1020 điểm cũng có khả năng thu hút dòng tiền vào nhóm midcap sàn HOSE với mục tiêu 1050 điểm.